Noliktavas programma

Kā galvenā programmā tiek lietota uzskaites metode FIFO (pirmais ienāk, pirmais iziet) ar uzskatāmu pārdošanas cenu uzskaiti. Šādā veidā Jūs varat izsekot katras preces kustību no piegādes noliktavā līdz norakstīšanai.

Galvenā noliktavas programmas priekšrocība ir tā, ka ievadot preces nosaukumu, programma visu fiksē noliktavā un automātiski veic ierakstus grāmatvedībā.

Pasūtijumu daļai ir izveidots speciāls automatizēts pasūtijumu bloks, pēc atlikumu limitu principa un piegādātaja piesaisti konkrētai precei.

Vadība reālā laika režīmā redz preču kustību, atlikumus, ienākumus, statistiku u.c.

Realizācijas daļa var sekot partneriem un to limitiem.

Sistēma ļauj noformēt un izdrukāt visa veida uzskaites dokumentus par preču kustību:

piegādi, pārvietošanu uz citām noliktavām, pārdošanu, norakstīšanu, ražošanu, kalkulāciju, preču atgriešana (piegādātājam vai no pircējam), inventarizāciju, faktūrrēķinus, ienākošos un izejošos orderus.

Programmā ir iestrādātas visas nepieciešamās atskaites un pārskati, kā arī kontroles sistēma par preču apgrozījumu.

Noliktavas iespējas:

Jebkāds noliktavu skaits, preču atlikumu kontrole dažādās mērvienībās un iepakojumos, preču sēriju  uzskaite (sēriju nummuri, derīguma termiņi u.c.), preču rezervācija, preču iepirkumi un pārdošana par valūtu, automatiski tiek atjaunots valūtas kurss no Latvijas bankas vai Eurobankas.

Preču iedalījums grupās vai klasēs, iespēja veikt tirdzniecību internetā, iespēja izmantot dažādas tirdzniecības iekārtas(skanerus, svītru kodu lasītājus, datu

apstrādes terminālus, karšu sistēmas, kases aparātus, automātisko inventarizaciju.

Pasūtījumu bloks

Pasūtījumu bloks ir neatņemama sastāvdaļa, ja uzņēmums nodarbojas ar mazumtirdzniecību, vairumtirdzniecību vai preču importu un tiek prognozēti plānotie preču atlikumi.

Šis bloks sniedz iespēju efektīvi veikt rezervācijas, pasūtījumus no Jūsu piegādātājiem.

Samazināt preču atlikumu noliktavā, kas dod iespēju palielināt brīvos apgrozāmos līdzekļus.

Šādā veidā ir iespējams krietni palielināt Jūsu uzņēmuma peļņu.

Pasūtījumu bloks ir pilnīgi automatizēts un tiek piedāvāts Online Noliktava komplektācijā.

Statistika

Šis modulis efektīvi kalpos vadībai, finansu nodaļai vai klientu apkalpošanas daļai.

Lietotājam ir piekļuve dažādiem pārskatiem par: debitoriem, kreditoriem, izdevumiem, ienākumiem gan detalizētā, gan saldo veidā par dienām, mēnešiem, gadiem.

Izvēloties dažādus pieprasījumus, tas sniedz iespēju pārskatīt informāciju, jebkādā griezumā par vienu pakalpojumu, debitoru, vai par korespondējošo kontu.

Informāciju ir iespējams saņemt ciparu vai arī grafiku attēlojumā.

Iespējams eksports citos formātos un izdrukas iespējas.

Latvian