Namu apsaimniekošanas programma

Tagad apsaimniekotājiem ir radusies iespēja izmantot speciāli viņiem izveidotu programmatūras kompleksu «Wortex Namu pārvalde», tā optimizē un uzlabo uzskaiti uzņēmumā kā arī darbojas ONLINE režīmā.

Daudzi uzņēmumi Latvijā  izmanto šo risinājumu un pārliecinoši atzīst, ka tas ievērojami optimizē uzņēmuma darbu. Šī apsaimniekošanas programma ir uzticama un droša ar augsta līmeņa datu aizsardzību. Apsaimniekošanas programma ir izveidota ievērojot mūsu klientu ieteikumus un idejas. Šīs sistēmas lietotāji spēj samazināt 70-80% patērētā laika, kas tiek veltīts profesionālas pārvaldes un uzskaites veikšanai.

Namu pārvaldes darbinieki iegūst sekojošas iespējas:

Nomas līgumu reģistru, iedzīvotāju deklarēšanu un citas iespējas. Neierobežotas filtrēšanas, sortēšanas, grupēšanas iespējas iegūstot nepieciešamo informāciju.
Dažādus papildus pakalpojumu reģistrus (autostāvvietas, telpu noma, apsardze, interneta pakalpojumu reģistrus, u.c.).
Automātiska ūdens patēriņa uzskaite, ūdens uzsildīšana, elektro enerģijas patēriņa uzskaite pēc (1200kw/h), gāze.
Iespēja izmantot svītru kodu un skeneri ātrai ierakstu meklēšanai un ievadei.
Kopējie mājas skaitītāji, zudumu, starpības aprēķins kurš automātisku sadalās uz iedzīvotājiem, jo ir veikti iestatījumi līgumu sarakstā (tajā skaitā arī proporcionāli patēriņam).
Automātisks tarifu aprēķini ar iespēju veikt individuālas konfigurācijas atbilstoši noslēgtajiem līgumiem ar klientiem.
Iestrādātas speciālas programmas kas automātiski izmaina tarifus atkarībā no gadalaika vai pakalpojuma termiņa.
Automātisks rēķinu aprēķins un izdruka ar iespēju tos konfigurēt un izsūtīt uz e-pastu.
Apmaksu uzskaite, parādu un automātiskas soda naudas aprēķins ar ar individuālu noregulēšanas iespēju katram klientam. Automātiski iespējams izsūtīt atgādinājumus par apmaksu iedzīvotājiem uz e-pastu un SMS veidā.
Namu pārvaldīšanas datorprogramma veic automātisku grāmatvedības uzskaiti, ieskaitot atskaites EDS.
Dokumentu pārvalde, lietvedība.
Pakalpojumu pasūtījumu bloks, kurš atseko darbu izpildes kārtību, termiņus.
Neierobežots lietotāju skaits un to atrašanās vieta, jebkāda to konfigurācijas iespēja. Dažāda līmeņa lietotāju iestatījumi.
Jūsu iedzīvotājiem WEB interfeisa personīgais kabinets.
Pieslēgums Impulsa skaitītāju rādijumu noņemšanai (ONLINE režīms). Iespēja šo sistēmu pieslēgt citām automatizētām sistēmām.

Iedzīvotājiem rodās šādas iespējas:

  • Ievadīt skaitītāju rādijumus (ONLINE režīms) un pārskatīt iepriekš iesniegtos.
  • Pārskatīt (ONLINE režīms) informāciju personīgajā kabinetā par piestādītajiem rēķiniem un apmaksām.
  • Saņemt automātiski izsūtītu rēķinu PDF formātā uz e-pastu.
  • Saņemt atgādinājumus par summu un apmaksas termiņu uz e-pastu.
  • Pasūtīt citus komunālos pakalpojumus(ONLINE režīms) un sekot to izpildei.
  • Iespēja apmaksāt rēķinus tirdzniecības centros MAXIMA.
  • Redzēt mājas kopējos patēriņus (ONLINE režīms) un citu noderīgu informāciju.

Papildus:
Mēs nemainām esošo uzskaites sistēmu Jūsu uzņēmumā, bet namu pārvaldīšanas programmu individuāli noregulējam katra uzņēmuma prasībām.
Mūsu uzdevums ir ne tikai vienkārši noregulēt apsaimniekošanas programmu, bet 3-5 nodarbību laikā apmācīt darīt Jūs  to pašiem.
Pēc apmācībām Jūs ne tikai būsiet neatkarīgi no mūsu speciālistiem, bet arī no izmaiņām likumdošanā.
"Wortex Namu pārvalde" ir vienīgā apsaimniekošanas programma kura tiek uzstādīta ar iebūvētu konstruktora sistēmu.
Jūsu uzņēmuma speciālisti iegūst iespēju attīstīt patstāvīgi adoptēt konkrētām prasībām (Source Code).
Attiecīgi Jūsu uzņēmums ekonomē līdzekļus uz attīstību un adoptāciju kas var izmaksāt vairākas reizes dārgāk nekā pati programmas cena.
Mēs piedāvājam pakalpojumu "Datu Pārnešana" no jebkura veida citām, vecām, vai neefektīvām programmām, kas jūtami paātrina programmas ieviešanu.
Ieviešanas process var aizņemt no 5-60 dienām atkarībā no darba vietu skaita un uzskaites procesu sarežģītības.

Latvian