Grāmatvedība

Ļoti augsts automatizācijas līmenis, plašas iespējas izmaiņām un papildinājumiem, stabilitāte u.c. plusi.

Grāmatvedības programma ietver sekojošas sadaļas: operācijas (rēķini; pavadzīmes; kases; bankas; avansa norēķini; kases aparāti; kontējumi), apgrozījums( sākuma atlikumi; galvenā grāmata; kreditori; debitori), atskaites (PVN deklarācija; PVN atskaite; apgrozījuma pārskats; balanss), noliktava (operācijas, kalkulācija, realizācija), personāls(brīva kontu noregulēšanas iespēja; līgumi; rīkojumi; avansi; atvaļinājumi; slimības lapas; darba laika tabeles; algas; algu izraksts; atskaites), ilgtermiņa ieguldījumi (pamatlīdzekļi, atskaites) transporta nodaļa( maršrutu lapas; maršrutu objekti), kartotēkas (partneri; adreses, norēķinu konti) un daudz citas iespējas.
Grāmatvedības programmas iespējas: darbs pēc metodikām izslēdz neuzmanības kļūdu iespēju (cilvēcisko faktoru); iespēja strādāt vienā datu bāzē daudzus gadus neslēdzot periodus, programma  lieliski nosaka atsevišķus atskaišu periodus.
Programma uzstādās automātiski un ir uzreiz gatava darbam, tas nozīmē- uzstādījāt, aktivizējāt un varat sākt veikt uzskaiti; nepieciešams ievadīt tikai ienākošos un izejošos dokumentus, bet programma pilnībā veiks visu nepieciešamo uzskaiti pēc iestatītajām metodikām.
Grāmatvedības kārtošanas programma sniedz iespēju saņemt visdažādāko veidu atskaites: PVN (deklarācija, atskaites) apgrozījuma pārskats jebkurā mirklī. Jebkuru izdruku formu pievienošana un izmaiņa.
ONLINE versijā iebūvēta servera programma, kas sniedz iespēju neiegādāties papildus servera programmu.
Dažādu līmeņu piekļuves iespējas lietotājiem ietverot atsevišķas komplektācijas darba paneļus, kurus ir iespējams arī mainīt.
Programmu ir iespējams uzstādīt uz ārējā cietā diska, kas sniedz iespēju strādāt pie dažādiem datoriem. Tas ir īpaši ērti grāmatvežiem, kuri apkalpo vairākus uzņēmumus vienlaicīgi.
Iebūvētā atmiņa, kas sniedz iespēju neievadīt vienādu tekstu vairākkārtīgi- datu ievietošanas metode; Iebūvēti programmas remontētāji, kuri ekonomē jūsu līdzekļus uz programmas apkalpošanu.
Grāmatvedības automatizācijas programmai ir intuitīvi skaidrs darba izskats, kas sniedz iespēju ātri apgūt darbu ar programmu.
Open Source 
Grāmatvedības kārtošanas programma ir izveidota pēc atvērta koda principa, kurš dod iespēju programmu komplektēt un pielāgot savām vajadzībām Jeb kurš uzņēmums. Iespējams izmainīt vizuālo dizainu jebkurām formām, ar iespēju izvietot jebkuras elementus un pieslēgt nepieciešamās komandas. Tā ir moduļu sistēma kuru varam sakomplektēt katra uzņēmuma vajadzībām.
Sistēmā ir paredzēts dažādu līmeņu lietotāju piekļuves iespējas.
Pirmā līmeņa lietotājam ir iespējamas pilnīgi visas iespējas programmas izmantošanai ieskaitot dzēšanu.
Otrā līmeņa lietotājam ir iespējams viss izņemot dzēšanu.
Trešā līmeņa lietotājam ir tikai atsevišķs darba panelis kurš komplektējas atbilstoši darba pienākumiem un pilnvarām.
Šīs komplektācijas var vienkārši bez mūsu līdzdalības veikt uzņēmuma IT darbinieks.
Programma reģistrē katra lietotāja veiktās darbības, fiksē laiku kad un kurš ir ienācis programmā.
 
Pārvaldi sava uzņēmuma grāmatvedību bez raizēm!

Latvian